Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 4,146
Limniske 0
Terrestriske 4,146
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 671
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder