Beskrivelse
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
  • Fungi
   Kingdom
  • Basidiomycota Phylum

  • Vitenskapelig navn
  • Basidiomycota
  • Bokmål
  • stilksporesopper
  • Nynorsk
  • stilksporesoppar

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.