Beskrivelse

1. Hatthudshyfer, 2. Sporer, 3. Cheilocystidier, 4. Basidium, 5. Caulocystidier.

Elfenbenhette er en mellomstor, elfenbenshvit, gulhvit eller rosa hettesopp med inamyloide sporer og glatte cheilocystidier. Den vokser sommer og høst i mange slags habitater, ofte på mosepåvirkede grasplener. Elfenbenhette har flere karaktertrekk felles med vranghettene (Hemimycena) og kan være vanskelig å skille fra nålevranghette, Hemimycena lactea. Sistnevnte har imidlertid helt hvit hatt og annerledes cheilocystidier. Mycena xantholeuca kan også likne, men har amyloide sporer og cheilocystidier av pinnsvintypen.

En delikat rosa variant ble tidligere ansett som en egen art, prakthette Mycena floridula. ITS-sekvensering har nå vist at både den hvite og den rosa formen hører til samme art og skal hete Atheniella flavoalba. Imidlertid tyder sekvensanalysene på at elfenbenshette likevel består av to arter, som foreløpig bare kan skilles med DNA-sekvensering. Videre studier vil vise om det kan la seg gjøre å skille dem morfologisk. Vi vet ikke om begge kan ha en rosa form.

Elfenbenhette er forholdsvis vanlig over hele landet.

Elfenbenshette har både en hvit og en rosa form. Den rosa var sett på som egen art, prakthette Mycena floridula, men molekylære analyser har vist at dette er to fargevarianter av samme art.

Forvekslingsarter