Beskrivelse

Stjernesokkelhette er en liten gråbrun til gråhvit hettesopp som springer ut fra en liten, stjerneformet skive som fester soppen til substratet. Soppen er 4-sporet, har amyloide sporer og cheilocystidier med ganske grove utvekster. Det finnes flere hettesopp-arter som springer ut fra en basalskive. Hvit sokkelhette kan likne, men er mindre og vokser på nedfalne eikeblad. Dessuten er cheilocystidiene annerledes, med svært tynne utvekster. Sivsokkelhette vokser på ulike grasarter i våtmarksområder og har inamyloide sporer. Hårsokkelhette har en pigget hatt og stilk(ses best i lupe) som synes i mikroskopet som lange, tjukkveggete celler. I tillegg har den inamyloide sporer og annerledes cheilocystidier. Den arten som kanskje likner mest, er Mycena tenuispinosa. Den er foreløpig ikke funnet i Norge. Denne arten kjennes på en hatt som er dekket med korte hår. Den har cheilocystidier med tynne utvekster og fra hatthuden stikker det ut karakteristiske klynger av "hårceller". Stjernesokkelhette vokser enkeltvis eller i grupper på pinner, løv, barnåler og annet strø på bakken. Den forekommer sommer og høst og er utbredt over hele landet.

Forvekslingsarter