Amyloide sporer

Sporene reagerer med en jod-oppløsning som kalles Melzers reagens og antar en blåfarge.

Basalskive

En liten, skiveliknende utvekst som fester stilken til substratet.

Basidium

Celler som produserer sporer, og som finnes på skivene under hatten.

Bøyler

En bøyle er en utbuling ved skilleveggen mellom to celler, som en bøyle som holder de to cellene sammen. I Mycena har tilstedeværelse eller fravær av bøyler vært brukt til å skille mellom noen arter.

Caulocystidier

Sterile celler på stilkoverflaten.

Cheilocystidier

Sterile celler på skiveeggen. I Mycena varierer de mye i form og størrelse og er et viktig artskriterium.

Cystidier

Fellesbetegnelse på ulike relativt store, sterile celler som kan finnes på hatt, skiver og stilk.

Divertikulat

som har korte, fingeraktige utvekster.

Ellipsoide sporer

Sporene har en ellipseaktig form.

Gelatinøs

En gele-aktig materie rundt hyfene.

Hyfer

soppceller

Hypoderm

Underliggende hyfer. Dypere lag av hatthuden.

Inamyloide sporer

Sporer som ikke reagerer med Melzers reagens. Kalles også non-amyloide. Se amyloide sporer.

Jodoform

Betyr at lukten har en jod-aktig komponent.

Lageniform

Smalt flaskeformet.

Mykologer

Soppforskere.

Nedløpende skive

Når skiven ikke er festet direkte mot stilken eller svinger oppover, men svinger et stykke nedover stilken. 

Nitrøs

Lukt av nitrøse gasser.

Non-amyloide sporer

se inamyloide sporer.

Pileipellis

De ytterste hyfene i hatthuden. 

Pleurocystider

Store sterile celler på skiveflaten.

Polyfyletisk

Består av flere grupper med ulikt evolusjonært opphav. Slekten Mycena vil sannsynligvis i framtida bli splittet opp i flere slekter.

Pruinøs

Dekket av et fint pudder eller pulver.

Saprotrof

Organisme som tar sin næring fra dødt organisk materiale. Nedbryter.

Skiveegg

På skivesopper (som Mycena) dannes sporene på basidier, som er lokalisert på skiver, eller lameller, under hatten. Skiveeggen er kanten på skivene, som man ser når man snur soppen opp ned.

Skiver

På skivesopper (som Mycena) dannes sporene på basidier, som er lokalisert på skiver, eller lameller, under hatten. 

Sporepulver

Når basidiene slipper sporene i stort antall og faller på en flate, dannes ansamlinger som kan minne om pulver.

Steril celle

i motsetning til basidiene, som produserer sporer.