Beskrivelse

1. Cheilocystidier, 2. Stilkhudshyfer, 3. Hatthudshyfe, 4. Sporer.

Bruskhette er en mellomstor, hvit hettesopp som vokser i knipper på barved. Skivene er bredt tilvokste med nedløpende tann; stilken er hvit, men mørkner fra basis. Mikroskopisk er den karakterisert ved glatte hatthudshyfer og divertikulate stilkhudshyfer, i tillegg til cheilocystidier med en lang og tynn spiss.Trolig har den ingen forvekslingsarter i Norge. Den forekommer sommer og høst og er temmelig vanlig.