Beskrivelse

Cheilocystidier, hatthudshyfer, sporer og caulocystidier.

Blek barkhette er en liten hettesopp som vokser på mer eller mindre mosekledte edelløvtrestammer, ofte sammen med andre arter av hettesopp. Den har oftest en ganske blek, lys brun, beige til nesten hvit hatt, men med et mye mørkere sentrum. Skivene er smalt tilvokste, sporene bredt eplekjerneformede, non-amyloide. Den kan forveksles med flere arter i samme habitat, kanskje først og fremst krembarkhette og gipshette, men også kvisthette kan være en forvekslingsart. Krembarkhette har runde sporer og litt nedløpende skiver. Gipshette er vanligvis helt hvit eller elfenbenhvit og mangler den mørke midten på hatten som er typisk for blek barkhette. I tillegg har den nesten helt glatte hatthudhyfer, mens de er divertikulate hos blek barkhette. Kvisthette skilles også på noe nedløpende skiver, i tillegg til nesten sylinderformede cheilocystidier. Blek barkhette forekommer sommer og høst, gjerne seint i sesongen. Den kan også opptre i milde vintermåneder. De fleste registreringer i Norge er gjort på sør-østlandet, hvor den er ganske vanlig. Den er funnet nord til Nordland.

Forvekslingsarter