Beskrivelse

Mycena diosma er en mellomstor til stor hettesopp som lett kan forveksles med reddikhette. Den vokser i rik bøkeskog og kjennes på fiolett hatt, mørk-fiolette skiver og en svak lukt av sigarkasse blandet med reddiklukt. Mikroskopisk skilles den fra reddikhette ved at den (så godt som helt) mangler pleurocystider. I Norge er den svært sjelden og bare registrert sikkert én gang.