Beskrivelse

Myrhette er en mellomstor til stor hettesopp, med en mørk grå-brun hatt og en seig, robust konsistens. Den kraftige, seige stilken har ofte langsgående furer (nesten som sølvhette) og er noe rotaktig forlenget. Arten kan være både 2- og 4-sporet og er karakterisert ved store, brede sporer, cheilocystidier med fingeraktige utvekster og divertiklate hatthudhyfer. Den kan likne på rynkehette, som generelt er lysere i fargene og som vokser på ved, og som i tillegg har noe mindre sporer. Myrhette kan forekomme sommer og høst og vokser typisk i Sphagnum i tørre myrer, men kan også vokse i andre habitater, som brent mark og fuktige plasser i barskog. Den er utbredt over hele landet, også i alpine områder.

Forvekslingsarter