Beskrivelse

1. Hatthudshyfer, 2. Cheilocystidier, 3. Sporer, 4. Stilkhudshyfer, 5. Caulocystidier.

Flåhette er en mellomstor hettesopp som vokser i mange slags habitater. Den er svært variabel, men har gjerne gule farger på hatt og stilk. Dessuten kjennes den lett ved en klebrig hatt og stilk, ved at den gelatinøse hatthuden lett kan flås av, og ved at skiveeggen kan trekkes av som en elastisk tråd. Det er beskrevet en rekke varieteter av denne arten; noen har også vært regnet som egne arter. Det er få holdepunkter for dette synet, men var. badiceps, som er vanlig i alpine områder, skiller seg ut ved at den har en svært mørk, nesten svart hatt og 2-sporede basidier. Mycena epipterygia var. pelliculosa mangler fullstendig gule farger og er muligens en egen art.