Beskrivelse

Knippeluthette lukter nitrøst, som navnet antyder. Det er en middels stor hettesopp, som vokser i knipper på barved. Hatten er brun, skivene grå, og den brune stilken er ofte noe glatt og fuktig. Mikroskopisk kjennes den på 4-sporede basidier, glatte cheilocystidier og både hatt- og stilkhudshyfer innhyllet i et tynt, gelatinøst lag. Vårluthette kan likne, men er 2-sporet og har hatthuds- og stilkhudshyfer med utvekster. Knippeluthette forekommer fra sein sommer og utover høsten og er temmelig vanlig i alle deler av landet.

Forvekslingsarter