Beskrivelse

Flekkskivehette er en mellomstor til stor hettesopp som vokser i knipper på råtnende stubber av både løv- og bartrær, særlig på gran. Typisk er den karakterisert av en forholdsvis mørk hatt som får rødbrune flekker med alderen, og som til slutt kan bli fullstendig rødbrun. Også skiver og stilk antar den samme rødbrune misfargingen. Hyfene i hatthuden er tilnærmet helt glatte, noe som skiller den klart fra rynkehette når rødflekkingen ikke er tydelig. Den sistnevnte skilles også på at den smaker av mel. En lite påaktet forvekslingsart er sølvhette, som også kan få rødbrune flekker. Den skilles imidlertid lett på mikroskopiske karakterer, blant annet sterkt divertikulate hatthudhyfer. Flekkskivehette opptrer om høsten og er utbredt over store deler av landet, om enn ikke så vanlig.

1. Hatthudshyfer, 2. Cheilocystidier, 3. Sporer, 4. Stilkhudshyfer med endecelle.

Lenker til forvekslingsarter

Økologi og utbredelse

Flekkskivehette vokser i knipper på råtnende stubber av både løv- og bartrær, men i Norge er den funnet nesten utelukkende på gran. Den opptrer om høsten og er utbredt over store deler av landet, om enn ikke så vanlig.