Beskrivelse

1. Hatthudshyfer, 2. Cheilocystidier, 3. Sporer, 4. Caulocystidier.

Kromgul bregnehette er en liten oransjegul hettesopp med en karakteristisk spiss hatt og gul skiveegg. Denne vakre hettesoppen kan neppe forveksles med noen annen hettesopp. Rød gulfothette kan likne noe, men den har en mer rødlig hatt og har ikke farget skiveegg. Dessuten er de mikroskopisk svært forskjellige. Rød gulfothette har en hypoderm bygd opp av runde celler, mens de er avlange hos kromgul bregnehette. Stipitipellis er divertikulat hos rød gulfothette, mens den er glatt hos kromgul bregnehette. Dessuten mangler kromgul bregnehette bøyler. Arten kan finnes både sommer og høst på fuktig jord i gran- og blandingsskog, i strø av blad, nåler og bregnerester. Den er ganske sjelden i Norge.

Forvekslingsarter