Beskrivelse

Cheilocystidier, hatthudshyfe, caulocystidier og stilkhudshyfer.

Grårosa bladhette er en liten, rosa hettesopp som vokser på nedfalt, råtnende eikeløv. Skivene er forholdsvis brede, cheilocystidiene er små, pæreformede og tett besatt med vorter og små utvekster, basidiene er 2-sporede, og sporene temmelig smale. Den mangler bøyler. Vierbladhette er svært lik, men vokser på nedfalne vierblad i alpine vierkratt og av og til på bjørkeløv i samme områder, i tillegg til at den er 4-sporet og har bøyler. Grårosa bladhette vokser om høsten og er funnet nord til Troms, men er ikke vanlig.

Forvekslingsarter