Beskrivelse

1. Cheilocystidier, 2. Basidium, 3. Sporer, 4. Stilkhudshyfe og endecelle.

Vårluthette er en mellomstor, brun hettesopp med tydelig nitrøs lukt og som vokser på morkne barvedstubber om våren. Den har 2-sporede basidier og mangler bøyler. På grunn av årstiden kan den ikke forveksles med så mange andre arter. Konglehette lukter også nitrøst, men vokser på nedfalne grankongler og har 4-sporede basidier. Knippeluthette kan også av og til forekomme om våren, men den er også 4-sporet og har en tendens til at stilkhudshyfene gelatineres, i tillegg til at den har bøyler. Vårluthette er utbredt nord til Trøndelag og er temmelig vanlig rundt Oslofjorden.

Forvekslingsarter