Beskrivelse

Cheilocystidier, basidium, sporer og stilkhudshyfer med caulocystidier.

Reddikhette er en mellomstor til stor, kraftig hettesopp. Den kan variere mye i fargene, men det går som regel i varianter av fiolett. Ellers kjennes arten på en sterk reddiklukt. Det har vært beskrevet en mengde varieteter og former av reddikhette basert på ulike farger, men det er svake holdepunkter for å opprettholde disse som egne taksonomiske enheter. Mycena diosma, som gjerne har en umiskjennelig komponent av sigareske blandet med reddiklukten, er også funnet i Norge. Den kjennes ellers på sterkere lillafarger og at den så godt som fullstendig mangler pleurocystidier. Reddikhette kan finnes sommer og høst både i løvskog og barskog og er temmelig vanlig.

Forvekslingsarter