Beskrivelse

1. Cheilocystidier, 2. Hatthudshyfer, 3. Sporer, 4. Stilkhudshyfer med caulocystidier.

Sølvhette er en ganske stor, gråbrun hettesopp som oftest har en sølvgrå, langsgående furet stilk. Den har brede sporer, cheilocystidier med utvekster og divertikulate hyfer i hatt- og stilkhud. Det fins flere aktuelle forvekslingsarter, men den sølvgrå, furete stilken vil oftest avsløre sølvhetta. Furingen er som oftest i hvert fall synlig øverst på stilken. Rødflekkingen, som av og til kan forekomme på hatt og skiver, kan føre til forveksling med flekkskivehette, men den skilles mikroskopisk, bl. a. på smalere sporer og annerledes cheilocystidier. Når furingen på stilken er lite framtredende kan sølvhette av og til være vanskelig å skille fra store eksemplarer av blankstilkhette. Denne har imidlertid færre antall skiver, smalere sporer og mangler bøyler. Sølvhette forekommer sommer og høst og vokser typisk både enslig og i grupper ved basis av eiketrær eller -stubber. Ganske vanlig i Sør-Norge. Funnet opp til Troms.

Forvekslingsarter