Beskrivelse

Hatthudshyfe, sporer, cheilocystidier og stilkhudshyfe.

Gulhette er en liten til mellomstor hettesopp. Den er svært variabel i farger og utseende, men har som typisk kjennetegn en mer eller mindre gulaktig farge på hatten og gul skiveegg (som kan være vanskelig å se uten lupe). Det er også vanlig at stilken, som kan variere i farge fra gul til brun, er tett besatt med lange hår fra basis og et godt stykke oppover. Mikroskopisk kjennes arten blant annet på glatte cheilocystidier som er flaskeformede med forholdsvis lang spiss. Gulhette finnes i mange slags habitater. Den vokser på pinner og annet strø på bakken og er utbredt over hele landet, også i fjellet.

Forvekslingsarter