Beskrivelse

1. Hatthudshyfer, 2. Cheilocystidier, 3. Basidier, 4. Sporer, 5. Stilkhudshyfe, 6. Caulocystidier. 

Bladhette er en svært liten hettesopp, som vokser senhøstes, ofte i store mengder, på nedfalne bøkeblad. Hatten er hvit til blek-grå; de fjernstilte skivene er hvite, og stilken er ofte temmelig mørk. Mikroskopisk er den karakterisert ved smale, sylindriske sporer og pæreformede cheilocystidier, tett besatt med små vorter eller korte utvekster. Den er svært lik eikebladhette, som utelukkende vokser på nedfalne eikeblad. De to artene kan som oftest skilles på fargen på hatt og stilk, skivefeste og sporebredde. Observasjoner av eikebladhette på bøkeblad og bladhette på eikeblad er tvilsomme, men kan ikke utelukkes. De bør i framtida undersøkes med DNA-analyser. Bladhette er utbredt i Sør-Norge der det finnes bøk.

Forvekslingsarter