Høknausing er en utpreget fjellart der den vokser på stabilt fuktige, loddrette eller overhengende berg i høyfjellet. Den vokser i små tuer og har ofte rikelig med sporofytter med karakteristisk bøyde stilker på sporehuset. 

Kjennetegn

Høknausing vokser i gulgrønne, grønne eller brungrønne, nokså løse små tuer. Bladene er bredest et lite stykke ovenfor basis og gradvis avsmalnende til en tynn spiss med en kort fargeløs hårspiss. Hunnbladene har noe lengre hårspiss enn øvrige blad. Bladplaten er 1 cellelag tykk, men den delvis tilbakebøyde bladkanten er ofte tykkere. Sporofytter forekommer vanlig. Sporehuset er ovalt og sitter på en sterkt bøyd stilk. Høknausing har ingen aktuelle forvekslingsarter i sitt habitat. Alle andre fjellarter som vokser fuktig har enten sporehus på rette stilker eller mangler sporofytter.            

Økologi

Høknausing vokser på overrislete berg i fjellet der den oftest sitter på loddrette eller noe svakt overhengende berg. Berggrunnen er ofte intermediær slik som i gabbro-områdene i Jotunheimen. Arten kan også vokse i fossesprutsoner på lavere høyde.  

Utbredelse

Arten er nesten utelukkende kjent fra sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, samt fra én eneste innsamling fra Nord-Norge. Den svenske utbredelsen indikerer at arten kan være sjelden i Nord-Norge. 

Forvekslingsarter

Høknausing har ingen aktuelle forvekslingsarter i sitt habitat. Alle andre fjellarter som vokser fuktig har enten sporehus på rette stilker eller mangler sporofytter.