Lundmosefamilen er en stor familie med stor variasjon både økologisk og morfologisk. Den består av omkring 43 slekter globalt og 15 slekter er representert i Norge.

Noen fellestrekk er det likevel, mange av artene har et skinnende utseende, spesielt i tørr tilstand. Stengelbladene har ofte tydelige lengdefolder og en enkel nerve. Stengelbladenes hjørneceller er viktige å studere for å bestemme artene. Greinbladene er ofte avvikende i forhold til stengelbladene, og er gjerne mindre og mer tannete i kanten. Artene kan enten være særbu eller sambu, og noen arter har dverghanner. Sporofytten har gjerne en kraftig stilk og sporehuset er orientert horisontalt. Peristomet er dobbelt og det ytre peristomet har gjerne en rødlig farge.