Vardeknausing er en art som stedvis er svært vanlig i fjellet. Den har ofte rikelig med sporofytter og tydelige fargeløse hårspisser. Den kan ligne flere andre arter i slekta, men skilles fra de fleste forvekslingsartene på de tynnveggete kantcellene nær bladbasis. 

Kjennetegn

Vardeknausing vokser i mørkegrønne tuer med rikelig med sporofytter. Bladene er bredest et lite stykke ovenfor bladbasis og deretter gradvis avsmalnende til en smal spiss. Ytterst sitter en tydelig, nokså lang fargeløs og fintannet hårspiss. I tverrsnitt ser man at bladplaten er 1 (sjelden 2) cellelag tykk, at bladene har tydelig kjøl og at bladkantene er plane. Sporehusene er ovale til kort sylindriske og er festet på en rett stilk. 

Økologi

Vardeknausing vokser på berg og steinblokker i fjellet, gjerne på nokså eksponerte lokaliteter. Den kan vokse både på nokså basefattig og baserikt substrat. 

Utbredelse

Arten er vanligst i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge og i Nord-Norge. Den er også funnet i lavlandet på Vestlandet en rekke ganger, men svært sjelden i lavlandet Østafjells.  

Forvekslingsarter

Den kan likne flere andre arter i slekta, men skilles fra de fleste forvekslingsartene på de tynnveggete kantcellene nær bladbasis, noe som skiller den fra blant annet svaknausing G. reflexidens, kuleknausing G. montana og seterknausing G. longirostris som alle har tykkveggete celler.