Vomknausing er den eneste knausingarten som mangler peristom. Den har i tillegg svært kort sporehusstilk og vokser i tette tuer på kalkrike berg. Arten er sjelden, men finnes spredt gjennom store deler av landet. 

Kjennetegn

Vomknausing er en av de mest karakteristiske artene i slekta. Bladene er skålforma og bredest litt nedenfor midten. De øverste bladene har vanligvis en tydelig fargeløs spiss, mens de nedre bladene kan mangle dette. Arten har nesten alltid rikelig med sporehus som sitter festet på en kort, bøyd stilk. Stilken er så kort at sporehusene sitter gjemt nede mellom bladene. 

Økologi

Vomknausing vokser på tørre og varme lokaliteter med mye sol. Berggrunnen er alltid kalkrik. Arten ser ut til å tolerere nokså ustabile bergmiljøer med stadige endringer i overflatestruktur. Den er også funnet på en gammel gravstein. 

Utbredelse

Arten finnes spredt i kalktrakter i store deler av landet, men er klart vanligst i fjellet og i fjellnære dalfører. Noen isolerte forekomster finnes blant annet i indre Oslofjord, Larvik og Trondheimsfjordområdet der den vokser helt nede ved sjøen. 

Forvekslingsarter

Vomknausing er den eneste arten i slekta som mangler peristom. Dette gjør at forvekslingsartene er få, men den nærstående arten fugleknausing G. plagiopoda og arter i slekta blomstermose Schistidium spp. kan ligne om man ser bort i fra fravær av peristom.