Blokk-knausing er en nokså anonym art som vokser på svakt sure til noe baserike berg i Sør-Norge. Den har sporehus på bøyde stilker og forekomst av flercellede grokorn i bladhjørnene. Dette er trolig en av de vanligste knausingartene i lavlandet på Østlandet.     

Kjennetegn

Blokk-knausing vokser i grønne, litt løse tuer. Bladet er bredest et stykke nedenfor midten og smalner deretter av til en nokså smal bladspiss. Ytterst sitter en nokså lang, svakt tannet hårspiss. Bladplaten er for det meste 1 cellelag tykt, men langs bladkanten finnes noen rader med 2 cellelag. Nervens underside er noe kantete i tverrsnitt. Sporofytter forekommer vanlig og sporehusene er ovale og sitter på nokså lange, bøyde stilker. 

Økologi

Blokk-knausing vokser på svakt sure til nokså baserike bergarter og kan ofte forekomme i masseforekomster i blokkmarker eller andre åpne habitater. Den kan også vokse i mer skyggefulle habitater.     

Utbredelse

Arten er utbredt i store deler av Sør-Norge, men ser ut til å være veldig sjelden på Vestlandet, med unntak av i indre fjordstrøk.    

Forvekslingsarter

Den kantete undersiden av nerven skiller blokk-knausing fra de nærstående artene ufknausing G. trichophylla og hakeknausing G. lisae, som begge har jevnt avrundet nerve i tverrsnitt. Blokk-knausing har flercellede grokorn festet i bladhjørnene, noe som skiller den fra ufsknausing som har encellede grokorn og hakeknausing som mangler grokorn.