Fugleknausing er en liten art med sporfytter som sitter delvis gjemt innimellom bladene. Den har et velutviklet oransje peristom, noe som skiller den fra den nærstående arten vomknausing. Fugleknausing vokser på fuglegjødslet kalksubstrat i Nord-Norge. 

Kjennetegn

Fugleknausing har svakt skålforma blad som er bredest omtrent på midten. De øvre bladene har som oftest tydelige fargeløse hårspisser, mens bladene lengre ned kan mangle dette. Arten har nesten alltid rikelig med sporehus som sitter festet på en kort, bøyd stilk. Sporehusene har et tydelig, oransjefarget, perforert og tilbakebøyd peristom. Stilken er så kort at sporehusene sitter gjemt nede mellom bladene. Dette gjør at forvekslingsartene er få, men den nærstående arten vomknausing G. anodon og arter i slekta blomstermose Schistidium spp. kan ligne. Vomknausing mangler imidlertid peristom og peristomet på blomstermosene er utsperret og ofte med rødere farge. 

Økologi

Fugleknausing vokser på fuglegjødslet, kalkrikt bergsubstrat på solrike og eksponerte lokaliteter. Et vanlig voksested er frittstående blokker i fjellhei, som fungerer som sitteplasser for fugl.  

Utbredelse

Arten er bare kjent fra Nord-Norge der den er samlet fra noen få kommuner. Den finnes trolig på noen flere lokaliteter i denne regionen. 

Forvekslingsarter

Den nærstående arten vomknausing G. anodon og arter i slekta blomstermose Schistidium spp. kan likne. Vomknausing mangler imidlertid peristom og peristomet på blomstermosene er utsperret og ofte med rødere farge.