Mellom fem og åtte arter føres til denne slekta på verdensbasis og én av disse er kjent fra Norge. Arten som vokser i Norge er liten og minner mye om artene i blygmoseslekta Seligeria spp. og småvokste individer av noen arter i urnemoseslekta Rhabdoweisia spp.