Bergermosefamilien Pottiaceae er den største av alle mosefamilier og inneholder 77 slekter og om lag 1500 arter på verdensbasis. Dette utgjør over 10 % av alle kjente bladmoser. En stor del av artsdiversiteten finner vi i områder med mediterrant klima og baserik berggrunn.

I Norge er familien representert med 24 slekter, fordelt på om lag 80 arter. De største slektene er tustmoser Tortula Hedw., kurlemoser Didymodon Hedw., hårstjernemoser Syntrichia Brid., krusmoser Weissia Hedw. og vrimoser Tortella (Müll.Hal) Limpr.