Tvaremoser er thalløse planter, og thallus er vanligvis differensiert i en øvre del med porer og luftkammer, og en nedre kompakt del.

På undersiden (ventralt) finner vi bladlignende skjell (uten klorofyll) og rhizoider. Hannlige atheridier og hunnlige arkegonier dannes på spesialiserte greiner (reseptakler) eller i spesialiserte strukturer på thallusoverflata. Sporehusene dannes på de hunnlige reseptaklene eller i strukturer på thallusoverflata, sporehusets stilk er kort eller fraværende. Sporene har vanligvis tydelig ornamentering. Grokorn kan finnes, og dannes da i spesialiserte skåler på overflaten av thallus.