Planter middels store til store. Sentralstreng mangler. Bladceller med flere papiller per celle. Kalyptra glatt og uten hår. Sporehus sittende med kort stilk og uten peristom.