Dette er en stor slekt med 120 beskrevne arter i verden. I Norden forekommer 29 arter og 28 er kjent fra Norge. De fleste artene i slekta vokser i nokså tette tuer eller puter.

Skuddene kan variere fra under en centimeters størrelse og opp til godt over 5 cm. Mange av artene har alltid fargeløse bladspisser, men noen få arter mangler alltid dette. Bladkanten er enten plan, tilbakebøyd eller innbøyd, og bladplaten varierer fra ett til to (tre) cellelag i tykkelse. De aller fleste knausingene har et sporehus festet på en tydelig stilk som kan være rakt eller bøyd. Knausmosene skilles vanligvis nokså enkelt fra den nærstående slekta Racomitrium gråmoser på de sparsomt forgreinete skuddene som vokser i tette tuer. Gråmosene er oftest større, nokså rikt forgreinet og vokser i matter eller halvveis krypende rosetter på stein og berg. Knausmosene skilles fra Schistidium blomstermoser på lengden på sporehusstilken og fargen på peristomet. Blomstermosene har et sterkt rød- eller rødoransjefarget peristom, men knausingene har peristom med oransje til brun farge.    

Anvendt litteratur

Hallingbäck, T., & von Knorring, P. (2006). Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor: Sköldmossor- kapmossor. Bryophyta: Buxbaumia - Leucobryum. Uppsala: ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Nyholm, E. 1998. Illustrated flora of Nordic mosses. Fasc. 4. - Nordic Bryological Society, Lund.