Planter middels store til store, vokser ofte på stein. Celler ofte med tykke bølgeforma vegger. Peristom enkelt med 16 tenner.