Med over 1100 mosearter i Norge, er det ikke gjort over natten å bli en ekspert. Der karplanter, sopp og lav varierer mye både i form, størrelse og farge, er alle moser nokså små og plasserer seg på skala med utallige nyanser i grønt. Men med litt dedikasjon er det slettes ikke umulig å bli kjent med mosenes verden.

Vi har de siste årene fått flere brukervennlige mosefloraer på svensk og engelsk som kan brukes som supplement til Arter på nett. Om man ønsker å lære moser, bør man i tillegg til litteratur ha en god håndlupe, gjerne med lys og 15-20 x forstørrelse. En GPS for å stedfeste artsfunnene er nødvendig om man ønsker å lage en innsamling for herbariet eller rapportere funnet i Artsobservasjoner. I tillegg er et kamera nyttig for dokumentasjon, og om man har tenkt å samle med seg materiale for videre bestemmelse innendørs er noen papirposer nyttig. Om man ønsker å lære seg å artsbestemme det store flertallet av norske moser til riktig art trengs i tillegg noe litt mer avansert utstyr. En stereolupe, et mikroskop, to urmakerpinsetter og objekt- og dekkglass er nyttig utstyr.

Men hvor skal man dra hvis man ønsker å finne noen enkle moser som kan bestemmes i felt? Det beste tipset her er å dra til en typisk lyngskog i nærheten av der du bor. På marken her vil du sannsynligvis finne store og lett kjennelige arter som fjærmose, etasjemose, furumose og kanskje en skinnende blanksigd? som kanskje er litt vanskeligere å bestemme helt ned til art. På en råtten stubbe finner du kanskje firtannmose og skogkrekmose og på en sterkt nedbrutt råtestokk er du kanskje heldig å finne den svært karakteristiske arten grønnsko.

Så før du investerer i mye kostbart utstyr bør du ta turen ut i skogen med en håndlupe og en enkel håndbok. Bli gjerne med på en felles tur i regi av Norsk botanisk forening eller andre organisasjoner som arrangerer turer med artsfokus. Her kan du møte andre moseinteresserte som kan inspirere deg til videre arbeid. Under følger en liste over noen ting som kan være lurt å tenke på når man vil lære seg moser.

Gode råd

  • Start med å lære deg forskjellen på viktige grupper moser.  Det er nyttig å se forskjell på torvmoser, levermoser og bladmoser allerede i felt.
  • Om du ønsker å samle inn materiale for videre bestemmelse innendørs, bør du sørge for å samle typisk materiale. Det er også viktig å få med sentrale bestanddeler som sporofytter (kapsler), grokorn hvis dette finnes. Få også med nok materiale til å se mosens voksemåte.
  • Noen strukturer er lettest å se i tørr tilstand, men fuktig (men ikke vått) materiale er som oftest lettest å jobbe med.
  • Vis respekt for arter du vet er sjeldne ved å kun samle inn det som er helt nødvendig.
  • Ta notater i felt om voksested og substrat. Bruk gjerne GPS for å stedfeste funnet ditt og ta gjerne et bilde. Det kan lette bestemmelsen senere og fungere som dokumentasjon dersom man velger å registrere funnet i Artsobservasjoner. 
  • En god håndlupe er kjekt å ha i felt. 15x eller 20x forstørrelse er det beste.
  • Du trenger ofte stereolupe og mikroskop for å bestemme moser. Måleokular på mikroskopet er en stor fordel.
  • Det er lettest å bestemme ferskt materiale, men man kan også gjenopplive tørt materiale med vann. 
  • For å jobbe effektivt med bestemmelse innendørs trenger du to urmakerpinsetter med tynn spiss, objektglass, dekkglass og skalpeller for å snitte blader og stengler.