Oldingmoseslekta Coscinodon tilhører knausmosefamilien Grimmiaceae. Oldingmoseslekta består totalt av ni arter, hvorav én forekommer i Norge.

Slekta likner på flere arter i slekta Grimmia knausmoser, men har en stor, klokkeliknende hette som dekker sporehuset. I tillegg er peristomtennene karakteristisk sterkt perforert og ser nærmest ut som netting.

Anvendt litteratur

Hallingbäck T og von Knorring P (2006). Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor: Sköldmossor- kapmossor. Bryophyta: Buxbaumia - Leucobryum. Uppsala: ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Nyholm E (1998). Illustrated flora of Nordic mosses. Fasc. 4. Nordic Bryological Society, Lund.