Gametofytt liten, blad med nerve og to cellelag tykke. Sporehus asymmetrisk, sittende, delvis beskyttet av lange hunnblader. Dobbelt peristom.