Kisknausing er en sjelden art som er knyttet til bergarter med høyt innhold av tungmetaller. Den mangler fargeløs hårspiss og har av den grunn få forvekslingsarter i knausingslekta. Man bør derimot passe på forvekslingsfaren mot flogknausing G. unicolor.    

Kjennetegn

Kisknausing vokser i mørkt grønne til svarte tuer. Bladene er bredest noe ovenfor midten og gradvis avsmalnende til en nokså butt bladspiss som alltid mangler fargeløs hårspiss. Bladene er 1–2 cellelag tykke og har noe tilbakebøyd bladkant på én eller begge sider. Cellene i nedre deler av bladet har svært bølgete cellevegger, mens cellene lenger opp i bladet har noe mindre bølgete cellevegger. Sporofytter forekommer sjelden. 

Økologi

Kisknausing er knyttet til tungmetallholdig berggrunn. Fra Sverige oppgis at arten er særlig knyttet til gule partier på berg som skyldes oksidert koppersulfid. Arten følges ofte av andre moser med liknende økologi slik som kismoser Mielichhoferia spp.    

Utbredelse

De aller fleste funnene av arten er gjort langs en akse fra Sunnhordaland til Dovrefjell, men den kan potensielt påtreffes andre steder i landet, kanskje særlig i Nord-Norge. 

Forvekslingsarter

Flogknausing G. unicolor er en aktuell forvekslingsart, men den har runde celler, innbøyd bladkant, samt en smalere bladspiss. Flogknausing er også mindre og heller ikke spesielt knyttet til tungmetallholdige bergarter.