De fleste artene i familien er små til mellomstore og vokser i tette til løse tuer. Familien har 19 slekter globalt og tre slekter i Norge.

Plantene er gaffelgreina, stengelen mangler sentralstreng. Bladene er utsperra i fuktig tilstand, mens de er tiltrykte eller krusa som tørre. Spesialisert aseksuell reproduksjon ved grokorn forekommer hos enkelte arter. Artene er sambu (gonioautoicous) eller særbu. Sporofyttens stilk (seta) er av varierende lengde slik at sporehuset hos noen arter er sittende i høyde med skuddspissene, mens den hos andre er lengre og sporehusene er hevet opp over mosetua. Sporehuset er ovalt til sylindrisk, glatt eller med 8 langsgående ribber, sjelden med 16 ribber. Spalteåpningene (stomata) er i plan med sporehusets overflate eller nedsenket i overflaten. Spalteåpningene sitter vanligvis i nedre halvdel av sporehuset. Peristomet er dobbelt eller enkelt, sjelden fraværende. Det ytre peristomet består av 8 eller 16 tenner. Hetta (calyptra) er vanligvis stor og iøynefallende, hårete eller nakne.