Ufsknausing er en anonym art som sjelden har sporofytter. Den kan vokse i nokså store tuer. Den har flere forvekslingsarter og ofte trengs mikroskop for å bestemme denne helt sikkert.  

Kjennetegn

Ufsknausing vokser i grønne, nokså løse tuer. Bladet er bredest et stykke nedenfor midten og smalner deretter av til en nokså smal bladspiss. Ytterst sitter en lang, svakt tannet, fargeløs hårspiss. Bladplaten er for det meste 1 cellelag tykt, men den tilbakebøyde bladkanten er 2 cellelag tykk. Sporofytter forekommer nokså sjelden, men i de øvre bladhjørnene kan man ofte finne grupper med små, encellede grokorn.             

Økologi

Ufsknausing vokser på intermediært til noe baserikt substrat i lavlandet. Økologien er ikke særlig godt kjent verken i Norge eller i våre naboland, blant annet på grunn av sammenblanding med nærstående arter.   

Utbredelse

Arten er kjent fra lavlandet i søndre deler av landet, men den reelle utbredelsen er svært usikker. 

Forvekslingsarter

Ufsknausing likner på den noe vanligere arten blokk-knausing G. muehlenbeckii, men sistnevnte har flercellede grokorn, mer ovale sporehus og undersiden på nerven er mer ujevn eller kantete (jevnt avrundet hos ufsknausing). Hakeknausing G.lisae står også veldig nær ufsknausing, men denne har påfallende mer squarøse blad med noe bredere bladspiss. For øvrig er hakeknausing svært dårlig kjent i Norge.