Små til middels store planter, protonema flerårig hos Discelium flaggmoseslekta. Blad med nerve. Celler uten papiller. Kalyptra glatt og uten hår. Sporehus med stomata, med unntak av hos Discelium flaggmoseslekta. Peristom dobbelt, men kan være redusert eller mangle.