I denne slekta regner man fire arter som godt dokumentert på verdensbasis. Én av disse finnes i Norge, øygardsmose Glyphomitrium daviesii. Den vokser i tette, mørkt grønne tuer med kortstilkete sporehus som stikker litt opp fra tua. Sporehusene har korte, utstående eller litt tilbakebøyde peristomtenner.