Nålkapselmoser er en forholdsvis liten gruppe i planteriket og vi kjenner kun rundt 215 arter i verden, og to fra Norge. De fleste artene er kjent fra tropiske og subtrobiske områder.

Gametofytten er alltid thalløs. Spesialiserte celler for vanntransport finnes ikke. Sporofytten mangler stilk og består av et «nåleformet» sporehus. Stomata finnes ofte på sporehusveggen. Sporehuset modnes først i toppen og sprekker opp langs to vertikale linjer, slik at sporene spres etter hvert som de blir modne. Pseudo-elaterer hjelper til med å frigjøre sporene. En enkelt spore gir kun opphav til en ny thalløs gametofytt. En spesiell egenskap hos nålkapselmosene er at de har symbiose med nitrogenfikserende cyanobaterier (Nostoc-kolonier).