Planter middels store. Stengel med sentralstreng. Bladceller kvadratiske til rektangulære, uten papiller. Alarceller ikke differensiert. Sporofytt med lang stilk, sporehus ofte med tydelig differensiert kapselhals. Peristom enkelt eller dobbelt.