Bjørnemosene er vanligvis store og særbu planter. Stengel med velutviklet sentralstreng. Bladnerven er bred med lameller på oversiden. De hannlige antheridiene sitter samlet i skåler ("splash cup") i toppen på hannskuddene, de hunnlige arkegoniene sitter i toppen på hunnskudd. Sporehus med (16) 32–64 peristomtenner sitter på en lang stilk.