Urknausing er en utpreget fjellart som ofte vokser i steinur eller blokkmark. Den er svært variabel med tanke på størrelse, farge og lengde på den fargeløse hårspissen. De lange, smale bladene er imidlertid et godt kjennetegn for arten. 

Kjennetegn

Urknausing vokser i løse, grønne eller svartgrønne tuer. Bladene er kraftig kruset i tørr tilstand. Bladene er mer langsmale enn hos de fleste andre artene i slekta. Hårspissen er vanligvis tydelig, men kan av og til mangle. Den er imidlertid kortere enn på de fleste andre knausinger av samme størrelse med hårspiss. Bladene har tydelig kjøl og har delvis tilbakebøyd bladkant. Bladplaten er 1 cellelag tykk, men kanten er ofte tykkere. Sporofytter forekommer sjelden.      

Økologi

Urknausing er en fjellart som trolig har sine viktigste forekomster i mellom- og høyalpin sone der den vokser nede mellom stein i blokkmark. Substratet er oftest nokså surt.  

Utbredelse

Arten er funnet i fjellstrøk i store deler av landet, men den er også funnet noen få ganger i lavlandet. 

Forvekslingsarter

Urknausing er en svært variabel art. På beskyttede voksesteder kan den være høyvokst med lange fargeløse hårspisser. I slike tilfeller finnes få forvekslingsarter i fjellet. Når den vokser mer eksponert blir den lavere, mer kompakt og de fargeløse hårspissene kan mangle helt. Da kan det være noe vanskeligere å kjenne den igjen og den kan i enkelte tilfeller minne om en blomstermose Schistidium spp. eller en gråmose Racomitrium spp.