Raggknausing er en stor art som vokser i mørkegrønne, løse tuer på intermediært til baserikt bergsubstrat. Den kjennetegnes av de kraftige, ovale sporehusene som sitter på opprette stilker.      

Kjennetegn

Raggknausing er en kraftig art som vokser i løse tuer. Bladene er tykke, 2–3 cellelag tykke og gradvis avsmalnende til en lang, tydelig tannet fargeløs hårspiss. I tverrsnitt ser man at bladene mangler kjøl og at bladkanten er plan eller svakt innbøyd. Sporofytter forekommer vanlig. Sporehusene er karakteristisk ovale og tydelig bredest på midten med en innsnevring mot munningen. 

Økologi

Raggknausing vokser åpent eller i halvskygge på intermediære til baserike bergarter, gjerne på steder med noe vannsig i perioder.

Utbredelse

Arten er vanlig i store deler av landet, men det finnes relativt få registreringer fra Nord-Norge. Den ser ut til å være uvanlig i fjellet, men har gode forekomster i lavlandet i Sør-Norge nord til Trøndelag. 

Forvekslingsarter

Kombinasjonen av mangel på kjøl på bladene, store løse tuer med mørkegrønn farge, tykke blad og kraftige, ovale sporehus skiller arten fra alle andre arter i slekta. Om man har sterilt materiale, bør man lage tverrsnitt for å skille mot sterile former av blant annet blokk-knausing Grimmia muehlenbeckii og seterknausing G. longirostris som begge kan vokse i samme habitat.