Sprungemoseslekta omfatter omkring 20 arter globalt, men bare én av disse, sprungemose Hymenostylium recurvirostrum, er påvist i Norden og Norge. Artene i slekta mangler sentralstreng i stengelen (se tverrsnitt av stengel i mikroskop) og sporehusene er alltid uten peristomtenner. Lokket sitter ofte igjen etter at sporene er spredt.