Det er kjent om lag 30 arter i denne slekta globalt. To av disse forekommer i Norden, men bare én, brannmose Leptodontium flexifolium, er kjent fra Norge. Den andre arten i Norden, Leptodontium gemmascens er kjent fra Danmark. Begge de nordiske artene er knyttet til menneskeskapte miljøer.