Denne slekta omfatter rundt 10 arter på verdensbasis og de aller fleste forekommer i Europa. I Norden og Norge er det imidlertid bare én art, strykmose Cinclidotus fontinaloides. Artene i denne slekta vokser vanligvis på steiner langs rennende vann. Typisk for arten er forekomsten av en 2–5 cellelag tykk kantlist på bladet. Sporofyttene er små og sitter ofte gjemt mellom bladene.