Buttvrimose er en gulgrønn art som trives på åpen grunnlendt kalkmark. Den har ganske butte blader med en nerve som løper ut i en kort, men tydelig spiss. Den er veldig lik stripevrimose og bør helst mikroskoperes for sikker bestemmelse. Arten er ikke vanlig, men kan lokalt forekomme rikelig.

Kjennetegn

Blad med butt spiss. Butt bladspiss med kort utløpende nerve.

Dette er en påfallende gulgrønn vrimose med ganske butte blad, der nerven løper ut i kort med tydelig spiss. I fuktig tilstand er bladene rake og opprette til svakt utsperret, mens bladene i tørr tilstand er svakt bøyde og tiltrykt til svakt spiralvridd rundt stengelen. Cellene i bladets øvre del er 11–12 µm brede med opp til 5 µm høye papiller (måles på tverrsnitt av blad). Nervens overside er dekket av langesmale celler. Buttvrimose kan ligne stripevrimose T. densa, men sistnevnte har mindre bladceller, noe høyere papiller, spissere blad og tydelig spiralvridde skudd i tørr tilstand.

Økologi

Buttvrimose vokser på varm, soleksponert grus eller sand på lokaliteter med åpen grunnlendt kalkmark. Substratet må være svært baserikt.

Utbredelse

Buttvrimose er nokså sjelden, men lokalt vanlig i kalkområdene i lavlandet i Sør-Norge. Det er også gjort spredte funn av arten i fjellet. Den øvrige verdensutbredelsen omfatter store deler av den nordlige halvkule, samt Australia.

Forvekslingsarter