Fuktig tue med opprette blad.

Dette er en gulgrønn art som vokser på åpen grunnlendt kalkmark. Det er relativt få funn av arten i Norge. Den kan lett forveksles med buttvrimose. Arten har blad med ganske kort spiss som er karakteristisk spiralvridd rundt stengelen i tørr tilstand.

Kjennetegn

Blad med gradvis avsmalende bladspiss.

Dette er en gulgrønn vrimose som ofte har brunt innslag i tuene. Bladene er langsmale (1,5–3 mm) og nerven ender i en kort ±utløpende bladspiss. I fuktig tilstand er bladene rake og opprette til utsperret, mens bladene i tørr tilstand er regelmessig spiralvridd rundt stengelen. Cellene i bladets øvre del er små, 6–10 µm brede med 5–6 µm høye papiller (måles på tverrsnitt av blad). Nervens overside er dekket av langesmale celler. Stripevrimose kan ligne buttvrimose T. inclinata, men sistnevnte har større bladceller, noe lavere papiller, buttere bladspiss og mindre distinkt spiralvridde skudd.

Økologi

Stripevrimose vokser på varm, soleksponert grus eller sand på lokaliteter med åpen grunnlendt kalkmark. Substratet må være svært kalkrikt.

Utbredelse

Stripevrimose er sjelden og finnes spredt i kalkområdene i lavlandet i Sør-Norge, men har også spredte funn i fjellet. Arten er ganske lik buttvrimose og er trolig noe oversett. Den øvrige utbredelsen i Europa er noe uklar, men omfatter Sverige, Irland, Alpene, Tatrafjellene, Kaukasus og Middelhavsområdet. Arten er også oppgitt fra Tyrkia og Nord-Amerika.

Forvekslingsarter