Sprungemose er en nokså anonym art som vokser i olivengrønne tuer på rike bergvegger i store deler av landet. Den har smalt triangulære blader som gradvis smalner av til en nokså bred spiss. Det beste kjennetegnet er at sporehusets lokk sitter igjen etter at sporene er spredd.

Kjennetegn

Arten vokser i lave, kompakte og olivengrønne tuer som blir noen få centimeter høye. Tuene er ofte tett sammenfiltret av de rikt forekommende rhizoidene. Bladene sitter mer eller mindre tydelig i tre rader. Bladene er smalt triangulære og bladkanten er ofte tilbakebøyd på den ene siden. Bladkanten har ikke tenner, men kan være litt ujamn på grunn av utskytende papiller. Bladnerven er middels kraftig og slutter rett nedenfor bladspissen. Bladcellene i nedre deler av bladet er rektangulære, og i øvre deler er de kvadratiske til runde, tykkveggede og papilløse. Arten er særbu, men sporofytter forekommer lokalt vanlig. Sporehuset er kort ovalt og mangler peristomtenner. En typisk karakter for sprungemose er at sporehuslokket sitter fast på den forlengete kolumellaen etter at sporene er spredd. Sporene er 16–20 µm.

Forvekslingsarter

Arten kan likne skortejuvmose Anoectangium aestivum som ofte er lysere gul og har sentralstreng i stengelen. Storbergrotmose Gymnostomum aeruginosum kan også likne, men mangler gjensittende lokk på sporehuset og har mer jamnbrede blader og tettere papilløse celler i øvre deler av bladet enn sprungemose.

Økologi

Sprungemose vokser på fuktige og delvis overrislete, kalkrike berg. Den vokser ofte på steder med høy luftfuktighet og helst på skyggefulle steder. 

Utbredelse

Arten er utbredt i hele Norge, men vanligst i kalktrakter. Den ser ut til å mangle i høyfjellet. Arten er vidt utbredt globalt og finnes vanlig både på den nordlige og sørlige halvkule.