Slekta omfatter én art globalt. Kalkveggmose vokser i grønne til blågrønne tuer. Bladene er langsmale og tilspisset. I kanten av bladets nedre deler sitter noen karakteristiske tenner. Dette er en sørlig og varmekjær art.